Girls in STEM - ÅRSMÖTE 2018

ÅRSMÖTE 2018

Nu är det dags för årsmöte igen! I år kommer den att  äga rum i Stadsbiblioteket den 19 juli klockan 17:00. Mötet tar max en timma. Mer detaljerad information kommer senare.

Föranmälan

Föranmälan sker genom att meddela närvaro till info@girlsinstem.se
OSA senast den 10 juli.

Det kommer att bjudas på fika och därför underlättar det mycket för oss att få reda på eventuella allergier.

Rösträtt

Endast medlemmar i föreningen är berättigade till att rösta i styrelsevalet.

Motioner

Motioner ska vara mejlade till info@girlsinstem.se senast den 15 juli.
Har du tankar om kommande träffar och aktiviteter: tveka inte på att höra av dig! 

Stadgar

Föreningens stadgar går att hitta HÄR. Nedanför är ett utdrag som angår årsmötet:

"§6. Årsmöte

Årsmötet hålls senast 30 juni. Kallelse ska finnas tillgängligt så att alla medlemmar kan ta del av den minst 14 dagar innan årsmötet. Kallelse ska också skickas via mejl minst två gånger innan. Tidpunkt och plats beslutas av styrelsen men kan diskuteras under årsmötet för förbättring.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har varsin röst och alla medlemmar har rätt att yttra sig och lägga förslag på årsmötet. Följande punkter tas alltid upp på årsmötet: 

o Fråga om kallelsen kom ut i tid
o Verksamhetsberättelse
o Revisionsberättelse
o Ekonomisk berättelse
o Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
o Val av ordförande
o Val av styrelseledamöter (minst 2 personer utöver ordföranden)
o Val av revisorer
o Val av valberedning
o Motioner
o Övriga frågor"

På grund av förhinder kommer årsmötet i år att ske i juli.