Girls in STEM - Projekt om Hållbar utveckling

Projekt om Hållbar utveckling

Idag var styrelsen i Girls in STEM på Tornhagsskolan i klass 5B och föreläste, samt hade en workshop om hållbar utveckling tillsammans med eleverna. Temat för dagen var "Smarta hem" och "Hemmets miljöbovar". Tillsammans med eleverna pratade vi om vad det egentligen är i våra hem som tär på miljön och slösar energi. 
 
Workshopen och projektet som klassen startade handlade om att skapa ett så hållbart hus som möjligt. Eleverna delades upp i grupper där varje grupp fick varsin lägenhetsplan. Denna plan skulle de fylla med allt som kan tänkas behövas i ett hållbart hem. Det var helt fritt att spåna idéer och komma med nya innovationer! Och wow, vilka smarta lösningar de kom på!
 
 
Några av lägenhetsplanerna:
 
 
 
 
Vi vill säga ett stort TACK till lärare och elever i klass 5B på Tornhagsskolan för att vi fick komma förbi! Bra jobbat.
 
Styrelsen i Girls in STEM