Girls in STEM - Årsmöte

Årsmöte

Hej alla medlemmar!
 
Ni som prenumerar på vårat nyhetsbrev (vill du börja göra det, se till att mejla info@girlsinstem.se så fixar styrelsen det), har fått mejl om att vi ska ha årsmöte den 22 juni.
 
Årsmötet är det viktigaste beslutande organet i Girls in STEM och vill du påverkar ska du se till att medverka. Vill du även ansöka till styrelsen ska du mejla info@girlsinstem för ytterligare information.
 
Det som kommer ske under årsmötet hittas i stadgarna nedan:
 
§1. Föreningens namn och sätesort
Girls in S.T.E.M
Linköping

§2. Föreningens syfte
Syftet med föreningen är att främja intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och ingenjörsskap hos unga tjejer.

§3. Obundenhet.
Föreningen är både partipolitisk och religiöst obunden.

§4. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är perioden 1 januari - 31 december.

§5. Medlemskap
Alla mellan 6 - 25 år får vara medlemmar i föreningen

§6. Årsmöte
Årsmötet hålls senast 31 mars. Kallelse ska finnas tillgängligt så att alla medlemmar kan ta del av den minst 14 dagar innan årsmötet. Kallelse ska också skickas via mejl minst två gånger innan. Tidpunkt och plats beslutas av styrelsen men kan diskuteras under årsmötet för förbättring.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har varsin röst och alla medlemmar har rätt att yttra sig och lägga förslag på årsmötet. Följande punkter tas alltid upp på årsmötet:

o    Fråga om kallelsen kom ut i tid
o    Verksamhetsberättelse
o    Revisionsberättelse
o    Ekonomisk berättelse
o    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
o    Val av ordförande
o    Val av styrelseledamöter (minst 2 personer utöver ordföranden)
o    Val av revisorer
o    Val av valberedning
o    Motioner
o    Övriga frågor


§7. Styrelse
o    Styrelsen väljer poster.
o    Allas åsikter inom styrelsen ska mötas med respekt.
o    Ingen diskriminering ska ske inom föreningen.
o    Föreningens tillgångar får inte användas i privata ändamål.
o    Första gång vid brytning av regel ges en varning, vid upprepning behöver personen i fråga avgå från styrelsen.
o    Enda kravet för att sitta i styrelsen är att man är medlem
o    För att ett beslut ska genomföras så måste majoriteten rösta för det
o    Möten ska hållas minst en gång i månaden.

§8. Firma
Det är alltid kassör och ordföranden tillsammans som får teckna föreningens firma.

§9. Revisorer
Föreningen kommer att ha en revisor och en reserv.

§10. Stadgeändring
Endast årsmötet får göra ändringar i stadgarna och då krävs det majoritet.

§11. Upplösning
Om föreningen ska läggas ner så krävs det att ett beslut tas på årsmötet, eventuella tillgångar vid nedläggelse överlämnas till förbundet Unga Forskare.


Dessa stadgar antogs den 9 december 2016.
 
Hoppas vi syns där!